"๓ วีรสตรีแห่งบ้านระจัน"
5 กรกฎาคม 2560

/data/content/130/cms/ghkntz123789.jpg

       วีรสตรีไทยเลือดนักสู้ ระดับหัวหน้าทั้ง ๓ ท่าน ที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบชายชาวบ้าน
บางระจัน
ได้แก่ อีปล้อง อีแฟง และอีเฟื่อง ด้วยการนำชาวบ้านบางระจันออกสู้รบกับพม่าและช่วยกันส่องคบ
ลวงพม่า
แล้วให้นักรบชายจู่โจมเข้าโจมตี ทำให้พม่าถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากแต่ในที่สุด วีรสตรีทั้ง ๓ ท่าน
ก็ถูก
พม่าฆ่าตายในที่สุด

       คุณทนงศักดิ์ สุขทวี ไวยาวัจกร วัดโพธิ์เก้าต้น ได้เคยกล่าวว่า ในบรรดาหัวหน้าชาวบ้านบางระจันนอก
จาก
ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันมานั้น ยังมีหัวหน้าที่เป็นสตรีอีก ๓ ท่าน นามว่า ปล้อง แฟง และเฟื่อง
อีกด้วย ซึ่งก็บังเอิญว่าตัวละครเอกในนวนิยายของ ไม้ เมืองเดิมนั้น ก็มีชื่อ แฟง กับ เฟื่อง ด้วย

      ชาวบ้านได้พร้อมใจกันตั้งศาลวีรสตรีไทย ทั้ง ๓ ท่าน ณ เนินดินค่ายบางระจัน เป็นศาลไม้เพียงตาตั้ง
อยู่
ภายในบริเวณ วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้คนไทยได้กราบไหว้และระลึก
ถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของ ๓ ท่าน