องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
  •    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                           เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน
             ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

    เวลา ๑๓.๓๐ น.- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์ พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เวลา ๑๕.๐๐ น.


ข่าวทองเอน

เรื่องราวของคนท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวสิงห์บุรี

ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองสิงห์บุรี

"บ้านไร่แสนสมบูรณ์ ต.ทองเอน"

บ้านทองเอน แหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ หมู่ ๙ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดปราสาท อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปราสาท ต้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร"

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร" มาลองสัมผัส อีกบรรยากาศความงามช่วงน้ำหลาก

อ่านต่อ

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านวัดสิงห์ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ ๘ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์

อ่านต่อ

วิถีชุมชนบ้านดอนเต่า ต.ทองเอน

"ดอนเต่าน่ารัก"มาทีไรก็สดชื่นและร่มรื่นกับธรรมชาติ ที่มีให้เห็นให้ชมริมถนน ที่บ้านดอนเต่า

อ่านต่อ

ศาลและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร.ศ.๑๓๐

ศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐

อ่านต่อ

วัดม่วงชุม

วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี ประวัติความเป็นมา ความหมายของชื่อ

อ่านต่อ

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

มากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ" พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

อ่านต่อ
SINGBURI
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 
เกล็ดความรู้ สาระจังหวัดสิงห์บุรี
ของดีเมืองสิงห์
พระเกจิ อาจารย์

สวนอาหารแม่ลาปลาเผา

โทร. 036-813-701 , 080-910-8563 


ไพบูลย์ไก่ย่าง

โทร. 036-512-132, 036-512-075


รำพึง

โทร. 036-520-757


กุ้งเผาทองชุบ

โทร. 036-599-256, 036-598-238