องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
 •      หน่วยงานจังหวัดสิงห์บุรี แจง...เลื่อนสถานที่การจัดงานเทศกาลกินปลา
  ครั้งที่ ๒๔ ไปที่เทวาลัยพระพรหม" เรื่องขอให้ประชาสัมพันธ์คำชี้แจงเหตุผล
  /ความจำเป็นการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
      คำชี้แจงของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จาก
  ภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์
  ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
      ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล
  กินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ดังนี้ ๑. วันเวลาจัดเทศกาลกินปลาและของดี
  เมืองสิงห์บุรี กำหนดวันที่ ๒๕ ธ.ค.- ๓ ม.ค. ของทุกปี 


ข่าวทองเอน

เรื่องราวของคนท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวสิงห์บุรี

ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองสิงห์บุรี

"บ้านไร่แสนสมบูรณ์ ต.ทองเอน"

บ้านทองเอน แหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ หมู่ ๙ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดปราสาท อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปราสาท ต้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร"

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร" มาลองสัมผัส อีกบรรยากาศความงามช่วงน้ำหลาก

อ่านต่อ

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านวัดสิงห์ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ ๘ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์

อ่านต่อ

วิถีชุมชนบ้านดอนเต่า ต.ทองเอน

"ดอนเต่าน่ารัก"มาทีไรก็สดชื่นและร่มรื่นกับธรรมชาติ ที่มีให้เห็นให้ชมริมถนน ที่บ้านดอนเต่า

อ่านต่อ

ศาลและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร.ศ.๑๓๐

ศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐

อ่านต่อ

วัดม่วงชุม

วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี ประวัติความเป็นมา ความหมายของชื่อ

อ่านต่อ

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

มากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ" พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

อ่านต่อ
SINGBURI
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 
เกล็ดความรู้ สาระจังหวัดสิงห์บุรี
ของดีเมืองสิงห์
พระเกจิ อาจารย์

สวนอาหารแม่ลาปลาเผา

โทร. 036-813-701 , 080-910-8563 


ไพบูลย์ไก่ย่าง

โทร. 036-512-132, 036-512-075


รำพึง

โทร. 036-520-757


กุ้งเผาทองชุบ

โทร. 036-599-256, 036-598-238