องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
องเอน
ถิ่นทอง เมืองสิงห์
 •     ขอเชิญชาวทองเอน ร่วมบุญสร้างเจดีย์ ที่วัดคลองโพธิ์ศรี ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
  บอกบุญใหญ่ พระครูโสภณโพธิธรรม จักจัดสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ
             พระครูโสภณโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดคลอง โพธิ์ศรี ได้กำหนดจักจัดสร้างเจดีย์
  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่บริเวณลานหน้าอุโบสถ ของวัด ซึ่งปัจจุบันพระบรม
  สารีริกธาตุได้ตั้ง ประดิษฐานไว้ที่วิหารของทางวัด
              ดังนั้น ทางคณะสงฆ์จึงเห็นควรสร้างเจดีย์เป็นที่ตั้งไว้ ให้เหมาะให้ควรสมกับ
  เป็นพระธาตุ
  ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา อนึ่ง พระธาตุเจดีย์ที่จะสร้างเพื่อบรรจุพระบรม สารีริก
  ธาตุนี้ ได้รับ
  จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
  เวลา ๑๐.๐๙ น. 
            ณ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีพระเทพสารเวที
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน
  ในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ มี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
  เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส


ข่าวทองเอน

เรื่องราวของคนท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวสิงห์บุรี

ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองสิงห์บุรี

วัดปราสาท อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปราสาท ต้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร"

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร" มาลองสัมผัส อีกบรรยากาศความงามช่วงน้ำหลาก

อ่านต่อ

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านวัดสิงห์ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ ๘ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์

อ่านต่อ

วิถีชุมชนบ้านดอนเต่า ต.ทองเอน

"ดอนเต่าน่ารัก"มาทีไรก็สดชื่นและร่มรื่นกับธรรมชาติ ที่มีให้เห็นให้ชมริมถนน ที่บ้านดอนเต่า

อ่านต่อ

ศาลและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร.ศ.๑๓๐

ศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐

อ่านต่อ

วัดม่วงชุม

วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี ประวัติความเป็นมา ความหมายของชื่อ

อ่านต่อ

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

มากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ" พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

อ่านต่อ

วัดประศุก

วัดประศุก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เดิมชื่อวัดข่า เพราะพวก ข่า(พม่า)

อ่านต่อ
SINGBURI
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 
เกล็ดความรู้ สาระจังหวัดสิงห์บุรี
ของดีเมืองสิงห์
พระเกจิ อาจารย์

สวนอาหารแม่ลาปลาเผา

โทร. 036-813-701 , 080-910-8563 


ไพบูลย์ไก่ย่าง

โทร. 036-512-132, 036-512-075


รำพึง

โทร. 036-520-757


กุ้งเผาทองชุบ

โทร. 036-599-256, 036-598-238