วัด/สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
รายนามสถานที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานที่ปฎิบัติธรรม
อ่านต่อ
 • วัดคลองระมาน

  หมู่ที่ ๓ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดวังกระจับ

  วัดวังกระจับ อยู่เลขที่ ๖๐ บ้าน วังกระจับหมู่ที่ ๑ ตำบล คอทราย อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี


 • วัดราษฏร์บำรุง

  วัดราษฏร์บำรุง อยู่เลขที่ ๘๖ บ้านหนองลี หมู่ที่ ๑ ตำบล โพทะเล อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี


 • วัดประดับ

  วัดประดับ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านประดับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดตะโกรวม

  วัดตะโกรวม ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑บ้านคอทราย หมู่ที่ ๔ ตำบล คอทราย อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี


 • วัดสาธุการาม

  วัดสาธุการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี


 • วัดยายสร้อย

  ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านโครพร้าว ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน


 • วัดกลางท่าข้าม

  วัดกลางท่าข้าม เลขที่ ๓ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังวัดสิงห์บุรี


 • วัดโสภา

  วัดโสภา หมู่ที่ ๒ บ้านโพประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดสถิตย์วัฒนาราม

  วัดสถิตย์วัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านบางกระบือเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ


 • วัดเสาธงหิน

  วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดจำปาทอง

  วัดจำปาทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี