วัดราหุล
27 พฤศจิกายน 2561

/data/content/478/cms/efhiknosuz69.jpg


วัดราหุล ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดป่าสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดป่าสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำ
ทิศตะวันตก จดถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร
ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีรูปปูนปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าของจีน พระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระพุทธรูปปางนาคปรก รูปปั้น พระสีวลี พระพรหม พระศิวะ ฤษี พระสังกาจัจายน์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม

วัดราหุล ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นวัดร้าง พื้นที่นี้เคยเป็น
ที่ตั้งฐานทัพของพม่า ต่อหลวงพ่อคงได้เดินทางธุดงค์มาพบและเห็นสภาพวัดเป็นเพียงวัดร้าง มีสภาพ
ทรุดโทรมเหลือเพียงซากปรักหักพัง ของเจดีย์เก่าอยู่ริมน้ำ หลวงพ่อจึงได้ค่อยๆ บูรณะวัดขึ้นใหม่
ในปี พ.ศ.๒๕๒๙

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระใบฎีกาอาภรณ์ สาสนภิรโต