วัดวิหารขาว
2 สิงหาคม 2560

    /data/content/194/cms/glmqrstwxy28.jpg
    ในสมัยตอนอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า ในครั้งที่ ๒ ชาวบ้านได้หนีสงครามมาพบวัดร้าง
เป็นซากวัดที่พวกพม่าเผาเอาทององค์พระพุทธรูปซึ่งชำรุดมากไป สถานที่ตั้งวัดในขณะนั้น
เป็นทำเลที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำน้อยด้านหลังเป็นป่าและทุ่งนากว้างเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
    ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะให้วัดเป็นวัดที่สมบูรณ์ พร้อมกันนั้นก็ตั้งหลัก
ปักฐานทำมาหากินในบริเวณนี้ หมู่บ้านที่ตั้งใหม่ชื่อว่า "บ้านน้ำขาว"