หลวงพ่อวอน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
27 มิถุนายน 2560

/data/content/66/cms/defhnqxy1256.jpg


หลวงพ่อวอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
หลวงพ่อท่านเป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่ศุข วัดป่าหวาย

ท่านเป็นที่น่าเกรงขาม ชาวตลาดสิงห์บุรีนับถือมาก เมื่อสมัยก่อนนิยมดูหนังกลางแปลง
ที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ จะมีหนังกลางแปลงมาฉายแก้บนหลวงพ่อวอนให้ดูเกือบทุกสัปดาห์

เครดิต ภาพ /คุณ krisorn จากเวบ www.watkositaram.com