หลวงพ่อพูน สาคโร วัดสังฆราชาวาส
27 มิถุนายน 2560

หลวงพ่อพูล สาคโร

    เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๑ ณ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อุปสมบท
ณ วัดสังฆราชาวาส พระอธิการสอน เป็นพระอุปัชฌาย์

    หลวงพ่อขยันศึกษาเล่าเรียนคันถธุระและวิปัสสนาธุระ พรรษาที่ ๑๐ ได้เป็นเจ้าอาวาสวัด
ต่อมาได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าคณะหมวด ปี พ.ศ.๒๔๕๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
ที่พระครูเกศีวิกรม ตำแหน่งเจ้าคณะแขวง อำเภอเมือง ปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้เลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระครูสิงหราชมุนีฯ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

    หลวงพ่อปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และ ได้มรณภาพ
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๘๔ สิริอายุคำนวณได้ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕