หลวงพ่อดี วัดกลาง
27 มิถุนายน 2560

    

                                                      เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

บันทึกจากคำบอกเล่าของ ลุงดำ อ่วมเจริญ  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ชาติภูมิ หลวงพ่อดี เดิมชื่อดี นามสกุล อ่วมเจริญ เกิดที่บ้านสิงห์ อำเภอบางระจัน 
ปัจจุบันคือบ้านสิงห์วัดสาธุการาม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

    โยมบิดา มารดา เป็นคนบ้านสิงห์ ไม่ทราบชื่อ หลวงพ่อดี 
มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน ๗ คน

 ๑.นางเคียม อ่วมเจริญ 
 ๒.นายเอี่ยม อ่วมเจริญ
 ๓.นายช้าง อ่วมเจริญ
 ๔.หลวงพ่อดี
 ๕.นางเมาะ
 ๖.นายคำ อ่วมเจริญ
 ๗.นายเงิน อ่วมเจริญ
             ทุกคนได้ถึงแก่กรรมหมดทุกคนแล้ว

    เมื่อเป็นฆราวาสได้แต่งงานกับนางขำ ไม่ทราบนามสกุลและไม่ทราบว่า 
เป็นคนบ้านใด 
มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ
  ๑.นายมี อ่วมเจริญ
  ๒.นายยา อ่วมเจริญ
  ๓.นางสี
  ๔.นายที อ่วมเจริญ
ทุกคนได้ถึงแก่กรรมหมดทุกคนแล้ว

    ด้านการศึกษาและบรรพชาอุปสมบท ม่มีหลักฐาน
    หลังจากมีบุตรด้วยกัน ๔ คนแล้ว
หลวงพ่อดีจึงได้อุปสมบทที่วัดกลาง 
(เดิมมีชื่อว่าวัดสระพัง) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำพรรษา
อยู่ที่วัดกลาง 
จนตลอดชีวิตของท่าน มรณภาพเมื่อปีจอ (ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕ )

    ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อได้ถูกนิมนต์ไปในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระพุทธเจ้าหลวง 
(รัชกาลที่ ๕) ที่ทุ่งพระสุเมรุหรือสนามหลวง 
ในปัจจุบันนี้ หลวงพ่อดีมีความชำนาญใน
การทำพลุ ได้รับนิมนต์ไปในงานครั้งนี้ และได้นำพลุไปจุดถวายหน้าพระที่นั่งด้วย 
โดยมี ๒ วัดด้วยกันคือ
     ๑.วัดประศุก
     ๒.วัดกลางซึ่งอยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรี
    ปรากฏว่าพลุของหลวงพ่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานครั้งนี้ จนเป็นที่ประทับ
พระราชหฤทัย
พระพุทธเจ้าหลวง และพระองค์จึงทรงพระราชทานพัด พระนารายณ์
ทรงครุฑ แด่หลวงพ่อดี เป็นที่ระลึกและเป็นสมณศักดิ์ประจำหลวงพ่อ
ต่อไป

   นอกจากนี้แล้วหลวงพ่อยังมีความรู้เรื่องยาแผนโบราณ เป็นอย่างดี สามารถรักษา
ผู้ป่วยไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตอยู่รอด
ได้เป็นจำนวนมาก จะเห็นว่ามีคน
มารับการรักษาจากหลวงพ่อทั้งไกลและใกล้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในสมัยนั้นวงการ
แพทย์ยังไม่
เจริญเข้ามาถึงในท้องถิ่นนี้ โดยการคมนาคมไม่สะดวก

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดี
     เมื่อหลวงพ่อดีได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว ท่านเจ้าอาวาสรองลงมาถึงองค์ที่ ๓ 
คือ 
พระสมุห์จันทร์ เจ้าคณะตำบลทองเอนได้จัดงานประจำปีขึ้น ในขณะนั้นได้จัดหา
รำวงมารำ สมโภชน์ในงาน ในตอนเช้าของงาน บรรดานางรำที่คอยรับประทานอาหาร
เช้า
อยู่นั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้น มีนางรำ ๒ คน เกิดปวดท้องและชักกระตุก
อย่างกระทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ท่านสมุห์จันทร์ 
ได้สอบถามทายกวัด แล้วทายกวัด
ได้ให้ไปจุดธูปเทียนคารวะเจ้าวัด ปรากฏว่านางรำทั้ง ๒ คนนั้นได้หายปวดอย่างฉับพลัน 
ปานปาฏิหาริย์ 
     ท่านสมุห์จันทร์ จึงสอบถามผู้บริหารวัดแต่ก่อนมา ว่ามีพระอาจารย์องค์ใดที่มรณภาพ
แล้วมีคนนับถือมาก ทายกวัดก็บอกว่ามีหลวงพ่อดี
องค์เดียว พระสมุห์จันทร์ พร้อมทั้ง
ทายกวัด ได้ริเริ่มจัดสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อดี ไว้เป็นที่เคารพสักการบูชา
ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๙

     เมื่อทำการหล่อรูปท่านเสร็จแล้ว ได้เกิดนิมิตที่ดี คือ เมื่อทุบเบ้ารูปหล่อหลวงพ่อออกมา 
ปรากฏว่า มีฝนตกอย่างน่าอัศจรรย์
ทั้งที่ไม่มีเค้าฝนจะตก…

      ปัจจุบันวัดกลาง มีพระอธิการลั่นทม ปภากาโร ( โคตรปา ) เป็นเจ้าอาวาสและเป็น
ผู้ให้ข้อมูลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับหลวงพ่อดี

         
              รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อดี ประดิษฐานที่วิหารภายในวัด

/data/content/61/cms/bdghmnpsuwz5.jpg

                             ภาพถ่ายเก่าของหลวงพ่อ
/data/content/61/cms/bchklmuwxy69.jpg


    

*****************************************************************************

เหรียญหลวงพ่อดี