หลวงพ่อจีน วัดกระดังงาบุปผาราม
27 มิถุนายน 2560

หลวงพ่อจีน
     เจ้าคณะแขวง อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ ๖
ถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประชาชน
ชาววัดกระดังงา และใกล้เคียงเคารพศรัทธาตลอดมา 
มีเรื่องเดือดร้อนใจก็จะไปพึ่งท่าน
เปรียบเสมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ท่านยังมีสมณศักดิ์เป็นถึงเจ้าคณะแขวง จนเป็นที่เรื่องลือของคนในสมัยนั้นท่านมีปาฎิหาริย์
เพราะได้เคยทดลองลูกวัดของท่านหลายครั้ง จนกระทั่งท่านจะพูดอะไรก็เป็นเช่นนั้น เพราะ
สมัยนั้นการคมนาคมเป็นทางเรือโยง เรือผ่านหน้าวัดมาเสียงเรือดังมากจนหลวงพ่อทนไม่ไหว
เลยท่านได้พูดว่าเดี๋ยวเครื่องมันดับ หลวงปู่พูดจบคำ เรือนั้นก็ดับทันที และจนเป็นที่เรื่องลือ
ของคนในสมัยนั้นว่า หลวงปู่จีนท่านมีอภินิหารมาจนถึงปัจจุบันท่านได้ดลจิตใจให้ประชาชน
ชาววัดกระดังงาบุปผาราม หล่อรูปของท่านไว้เป็นที่สักการบูชา 
นอกจากนั้นท่านยังมี “ บาททองเหลือง ใบใหญ่สมัย ร.๕. จารึกว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน
ประเทศยุโรปรัตนโกสินทรศก ครั้ง ๑๒๖ เป็นหลักฐานอยู่ในปัจจุบัน

    หลวงปู่จีน ท่านเป็นสมภารสืบต่อมาท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าในสมัยนั้นมีอิทธิปาฏิหาริย์
ท่านยังมีสมณศักดิ์เป็นถึงเจ้าคณะแขวง จนเป็นที่เรื่องลือของคนในสมัยนั้นท่านมีปาฎิหาริย์
เพราะได้เคยทดลองลูกวัดของท่านหลายครั้ง จนกระทั่งท่านจะพูดอะไรก็เป็นเช่นนั้น เพราะ
สมัยนั้นการคมนาคมเป็นทางเรือโยง เรือผ่านหน้าวัดมาเสียงเรือดังมากจนหลวงพ่อทนไม่ไหว
เลยท่านได้พูดว่าเดี๋ยวเครื่องมันดับ หลวงปู่พูดจบคำ เรือนั้นก็ดับทันที และจนเป็นที่เรื่องลือ
ของคนในสมัยนั้นว่า หลวงปู่จีนท่านมีอภินิหารมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ดลจิตใจให้ประชาชน
ชาววัดกระดังงาบุปผาราม หล่อรูปของท่านไว้เป็นที่สักการบูชา 
   นอกจากนั้นท่านยังมี “ บาททองเหลือง ใบใหญ่สมัย ร.๕. จารึกว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน
ประเทศยุโรปรัตนโกสินทรศก ครั้ง ๑๒๖ เป็นหลักฐานอยู่ในปัจจุบัน