หลวงปู่บุญส่ง กุสลปุญโญ
2 กรกฎาคม 2560

/data/content/116/cms/efghlpqsv678.jpg

พระเกจิอาจารย์ หลวงปู่บุญส่ง กุสลปุญโญ มรณภาพแล้ว ที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริอายุ รวมได้ ๙๙ ปี 

น้อมส่งหลวงปู่บุญส่ง กุสลปุญโญ อายุ ๙๙ ปี เจ้าอาวาสวัดกระโจม ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ได้มรณภาพแล้ว ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี เมื่อคืนวันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๒๐ น. 


โดยในวันนี้ทางคณะศิษย์ จะเคลื่อนสรีระสังขาร องค์หลวงปู่เวลา ๐๙.๐๐ น. จากโรงพยาบาลสิงห์บุรี

สู่วัดกระโจม เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศล และขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ รับศพและสรงน้ำหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกัน

/data/content/116/cms/cefglorvy257.jpg

หลวงปู่บุญส่ง ในอดีตท่านคือนายตำรวจยศ จ.ส.ต.บุญส่ง บุญยาลักษณ์ อดีตลูกน้องคู่หูมือขวาท่าน

พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์) ในสมัยหนึ่ง ยุค ๒๔๘๙ ขุนพันธ์ท่านย้ายมาดำรงตำ

แหน่งผู้กำกับการภูธร ตำรวจจังหวัดชัยนาท และท่านมีศิษย์ที่มีฝีมือคู่หูคือ "สิบตำรวจโทบุญส่ง 

บุญยาลักษณ์" ซึ่งเป็นคนที่เก่งที่ได้รับมอบหมายจากทางการให้มาจับเสือฝ้ายโดยตรง 


ขณะนั้น เสือฝ้ายกำลังไปมีเมียใหม่ที่อำเภอหันคา จึงนำตัวไปฝึกฝนวิชาอาคมที่สำนักเขาอ้อ เพื่อเรียนรู้เรื่อง

วิชาอาคม ตลอดจนการอาบน้ำว่าน กินเหนียว และผ่านพิธีต่างๆ เพื่อจะได้ไปต่อสู้กับบรรดาจอมโจรเสือร้าย

ชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน ทั้งเสือฝ้าย เสือปลั่ง เสือใบ เสือดำ และเสือมเหศวร อีกทั้ง ยังได้รับคำสั่งให้ไป

ปราบโจรคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดพัทลุงอีกด้วย


หลวงปู่บุญสุ่ง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวสิงห์บุรีให้ความนับถือมาก เพราะท่านมีวิชาอาคมและเป็นหมอ

รักษาแผนโบราณ จนถึงขนาดได้ชื่อว่า "หมอเทวดา" เพราะใช้น้ำมนต์รักษาโรคอย่างเดียว และมีพระเกจิ

อาจารย์ที่ท่านเคยรักษาให้ เช่น หลวงพ่อแพ, หลวงพ่อจวน และวิชาที่คนมักให้ท่านลงให้คือ “ปิดก้นถุง

เงิน ถุงทองรั่ว”รักษาโรคทางไสยศาสตร์ ประเภทลมเพลมพัด 


หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ทำกิจของสงฆ์มิเคยขาด ยกเว้นท่านป่วยเท่านั้น ท่านเป็น

พระที่มีอายุมากถึง ๙๙ ปี และพรรษาที่ ๒๗

พระเกจิอาจารย์ หลวงปู่บุญส่ง กุสลปุญโญ 
มรณภาพแล้ว ที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริอายุ
รวมได้ ๙๙ ปี 
น้อมส่งหลวงปู่บุญส่ง กุสลปุญโญ อายุ ๙๙ ปี 
เจ้าอาวาสวัดกระโจม ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ได้มรณภาพแล้ว ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี เมื่อคืนวันเสาร์
ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๒๐ น. 
โดยในวันนี้ทางคณะศิษย์ จะเคลื่อนสรีระสังขาร 
องค์หลวงปู่เวลา ๐๙.๐๐ น. จากโรงพยาบาลสิงห์บุรี
สู่วัดกระโจม เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศล และขอเรียนเชิญ
ศิษยานุศิษย์ รับศพและสรงน้ำหลวงปู่โดยพร้อม
เพรียงกัน
หลวงปู่บุญส่ง ในอดีตท่านคือนายตำรวจยศ จ.ส.ต.
บุญส่ง บุญยาลักษณ์ อดีตลูกน้องคู่หูมือขวาท่าน
พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์) ใน
สมัยหนึ่ง ยุค ๒๔๘๙ ขุนพันธ์ท่านย้ายมาดำรงตำ
แหน่งผู้กำกับการภูธร ตำรวจจังหวัดชัยนาท และ
ท่านมีศิษย์ที่มีฝีมือคู่หูคือ "สิบตำรวจโทบุญส่ง 
บุญยาลักษณ์" ซึ่งเป็นคนที่เก่งที่ได้รับมอบหมาย
จากทางการให้มาจับเสือฝ้ายโดยตรง 
ขณะนั้น เสือฝ้ายกำลังไปมีเมียใหม่ที่อำเภอหันคา จึง
นำตัวไปฝึกฝนวิชาอาคมที่สำนักเขาอ้อ เพื่อเรียนรู้เรื่อง
วิชาอาคม ตลอดจนการอาบน้ำว่าน กินเหนียว และผ่าน
พิธีต่างๆ เพื่อจะได้ไปต่อสู้กับบรรดาจอมโจรเสือร้าย
ชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน ทั้งเสือฝ้าย เสือปลั่ง เสือใบ 
เสือดำ และเสือมเหศวร อีกทั้ง ยังได้รับคำสั่งให้ไป
ปราบโจรคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดพัทลุงอีกด้วย
หลวงปู่บุญสุ่ง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวสิงห์บุรีให้
ความนับถือมาก เพราะท่านมีวิชาอาคมและเป็นหมอ
รักษาแผนโบราณ จนถึงขนาดได้ชื่อว่า "หมอเทวดา"
เพราะใช้น้ำมนต์รักษาโรคอย่างเดียว และมีพระเกจิ
อาจารย์ที่ท่านเคยรักษาให้ เช่น หลวงพ่อแพ, หลวง
พ่อจวน และวิชาที่คนมักให้ท่านลงให้คือ “ปิดก้นถุง
เงิน ถุงทองรั่ว”รักษาโรคทางไสยศาสตร์ ประเภท
ลมเพลมพัด 
หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ทำกิจ
ของสงฆ์มิเคยขาด ยกเว้นท่านป่วยเท่านั้น ท่านเป็น
พระที่มีอายุมากถึง ๙๙ ปี และพรรษาที่