“ตะกร้า ทองเอน”
26 มิถุนายน 2560

ตะกร้า..โอท็อป ทองเอน พร้อมออกสู่ตลาด

ผลิตภันฑ์ชุมชนอีก ๑ ผลงานที่สมาชิกต่างร่วมกันทำ มาโดยมีอาจารย์มาฝึกให้เป็นระยะ
และนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เหล่าแม่บ้านต่างไปร้อย ไปสานจากนิ้วมือของตัวเอง จากความยาว
ของเส้นเชือกที่ร้อยเป็นตะกร้า คาดการณ์ว่า ความยาวสามารถต่อกันได้รอบหมู่บ้านทองเอน 2 รอบ

เพราะฉะนั้น ไม่ต้องบอกเลยความยากง่าย ที่กว่าจะมา เป็นตะกร้าสัก ๑ ใบ ที่มีทั้งความเก๋
และหรูหรา และสามารถนำ ไปใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ตอนนี้ราคาที่คุยกัน อยู่ที่ 800 บาทต่อ ๑ ใบ
(ยังไม่เป็นที่แน่นอน)

ซึ่งจะว่าไปแล้ว ก็ไม่แพงนักสำหรับงานฝีมือที่กลั่นมาจาก น้ำพักน้ำแรงและวิญญาณของ
เหล่าสตรีที่้ต้องสละเวลาทำ ทั้งวันทั้งคืน

นางสาวชนัฏฐา อ่อนทำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เบอร์โทร 089-8817229


/data/content/53/cms/fhkmnqrstu16.jpg


/data/content/53/cms/bdgijknqstw2.jpg


/data/content/53/cms/abdhlnpqsuvx.jpg