“มาเที่ยวชมสวนดาวเรือง คุณชำนาญ ผลทับทิม”
26 มิถุนายน 2560

      มาชมสวนดาวเรืองของคุณชำนาญ ผลทับทิมตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๓ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ติดถนนเส้นสายใน
ปลูกมาได้ประมาณ ๑ เดือน ก็ทำการตัดส่งขายได้ โดยทางเจ้าของจะทำการตัดดอก
ส่งขายที่จังหวัดสระบุรีหรืออาจจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่สวน ได้ทั้งสวนที่่สวยและตัดอกนำไปขาย จน
กว่าจะหมดอายุของต้นดาวเรือง