“หมู่ ๑๒ บ.ดงยาง ต.ทองเอน ทำไข่เค็มใบเตยขาย”
26 มิถุนายน 2560

       สำนักงานพัฒนาชุมชนอินทร์บุรี นำโดย น.ส.ภัณฑิราภา สุขเสริม นักวิชาการพัฒนา ชุมชนชำนาญ
การจัดทำโครงการ “สร้างความ ยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดงยาง ม.๑๒ 
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  โดยการสาธิตทำไข่เค็มใบเตยดินสอพองและการทำน้ำยาล้างจาน
เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

/data/content/51/cms/bcdgquvwx568.jpg

/data/content/51/cms/bcdfkoqr1249.jpg