"ของประดับตกแต่งสวน"
15 พฤษภาคม 2562

ผลงานโดย คุณชาลี จานนอก ภารโรงโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหาร และเครื่องดื่มมีเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก

ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญ
ของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข

และการกำจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน
การกำจัดอีกทางหนึ่งคือ การนำขยะไปฝัง แต่ต้อง เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควร

การรีไซเคิ้ลจากขวดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ลดภาวะขยะพลาสติก มีความสวยงาม
สามารถนำมาใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และ ประดับตกแต่งสวนได้เป็นอย่างดี ของประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
นำมาเพิ่มมูลค่า ให้เป็นของเล่น ของตกแต่ง ได้อย่างมากมาย อาทิ เป็นรูป กุ้ง ปลา มังกร ดอกบัว เป็นต้น

สนใจ ติดต่อ คุณชาลี จานนอก เบอร์


/data/content/502/cms/dehilquvwx59.jpg

/data/content/502/cms/fhjprvwxz149.jpg

/data/content/502/cms/cdjkrsxy3789.jpg

/data/content/502/cms/agjpsvx12357.jpg

/data/content/502/cms/ilmprst13578.jpg