หมู่ ๓ บ้านกลาง ต.ทองเอน ทำปลาร้ารำสร้างอาชีพเสริม
26 มิถุนายน 2560

           /data/content/50/cms/aijklmnsty39.jpg

     วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  สำนักงานพัฒนาชุมชนอินทร์บุรี นำโดย น.ส.ภัณฑิราภา สุขเสริม นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชำนาญการ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ร่วมกันจัดทำโครงการ “สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

     โดยกลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันในยามว่างนำปลามาหมักและผลิตเป็นปลาร้ารำข้าวอันเป็นสูตรโบราณ อันเป็น
ส่วนหนึ่งการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับการทำปราร้ารำนี้มีส่วนผสม อันประกอบด้วยปลา,เกลือสมุทร,
และรำข้าว ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย ต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน จึงจะนำมาประกอบอาหารทานได้ ส่วนเมนูอาหาร
ที่ปลาร้านำมาประกอบได้นั้น ก็สามารถใช้ได้ในอาหารเกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความชอบและพอใจ
      โดยอาจจะต้มใส่แกงป่า แกงอ่อม จ่อมน้ำพริกปลาร้าส้มตำ โดยเฉพาะใส่กับน้ำพริกปลาร้า แล้วจิ้มกับมะเขือเปาะ
จะแซ่บนัวร์เลยทีเดียว