สวนมะกรูดคุณสมปอง
26 มิถุนายน 2560


กลุ่มเกษตรกรทองเอน ที่รวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มสหมะกรูดตัดใบ เตรียมต้อนรับ
คณะจาก อ.บางพาน จ.สิงห์บุรี จะมาทำการศึกษาดูงานการปลูกมะกรูดที่เป็นพืชน้ำน้อยที่สวนของคุณสมปอง หมู่ 3 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

สวนมะกรูดของคุณสมปองนี้ ปลูกในพื้นที่เพียง 2 งาน เจ้าของสวนบอกว่า ตั้งแต่เริ่มปลูกมาได้ 4 เดือน แต่ตัดใบไปแล้ว 2 รอบ ได้ผลผลิตต่อรอบประมาณครั้งละ 150 โล ส่งขายออกตลาดไปแล้วถือว่าคุ้มทุนและคุ้มค่าต่อการทำสวน

จนขณะนี้ มีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นเริ่มมาศึกษาดูงาน ทั้งเทคนิค ขั้นตอนและวิธีการปลูก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคุณสมปองกับเกษตรกรกลุ่ม”สหมะกรูด” ก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเต็มที่ไม่เสียดายในวิชาความรู้

เกษตรกรท่านใดสนใจการปลูกมะกรูดแนวนี้ เชิญติดต่อได้ที่
085-1832889 (อบต.แกะ)
083-6964142 (ขวัญชัย)
094-4234136 (คุณสมปองเจ้าของสวน)