ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
26 กรกฎาคม 2560

ศูนย์จำหน่าย วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง
ศูนย์จำหน่าย  พระพรหมเทวาลัย อ.เมือง
ศูนย์จำหน่าย  วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง
ตะกร้าใส่ผ้า  กลุ่่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแรด  อ.อินทร์บุรี
กระบุง         กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์  อ.อินทร์บุรี
เครื่องดื่มสมุนไพร น.ส.จันทรพนา สิทธิพันธ์ อ.อินทร์บุรี
ไม้กวาดอ่อนพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านโพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
ตะกร้าทวาย  จักรสานคอทรายใหญ่ อ.ค่ายบางระจัน
ไวน์ผลไม้  กลุ่มเกษตรกรทำสวน อ.บางระจัน
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกทอมือ กลุ่มทอเสื่อกกจันทบูลย์ อ.บางระจัน
เครื่องปั้นดินเผา  เตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน
ที่นอนนุ่น  กลุ่มทำที่นอนจากนุ่น ไม้ดัด อ.บางระจัน
ที่นอน        กลุ่มส่งเสริมการผลิตที่นอน อ.พรหมบุรี
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเมืองสิงห์ อ.พรหมบุรี
น้ำว่านชักมดลูก กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อ.พรหมบุรี