คำขวัญประจำตำบล
23 มิถุนายน 2560

 

แดน ๓ เจดีย์ อุดมนาข้าว                            สาวเจ้างามล้น บรรพชนลาวแง้ว
ปลาส้มแจ๋วแซบหลาย งอบไผบ่เทียม       สินค้าเยี่ยมชุมชน ถนนสายถวายพระพรฯ
...
คำขวัญประจำตำบลทองเอน

"ทองเอนหมู่เฮา สาวเจ้างามหลาย งอบไผ่ บ่ เทียม สินค้าเยี่ยม OTop

ล้อมรอบนาข้าว ปลาส้มเฮาแซบหลาย ผู้ได๋ได้มาเยือน บ่ลืมเลือนบ้านทองเอน"