หัตถกรรมครัวเรือน
26 กรกฎาคม 2560

/data/content/168/cms/ablnrw134689.jpg

/data/content/168/cms/gijknuwx1258.jpg

การสานงอบ
อาชีพที่เป็นอัตตลักษณ์ของชาวลาวแง้วตำบลทองเอน คือ   “การสานงอบใบลาน”
งอบ เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวลาวแง้วทองเอนทำเอง ใส่เอง  เพื่อกันแดด กันฝน
ยามไปทำงาน ทำ นา ทำไร่ บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟ้อนงอบ เป็นต้น

การสานงอบ

อาชีพที่เป็นอัตตลักษณ์ของชาวลาวแง้วตำบลทองเอน คือ   “การสานงอบใบลาน”

งอบ เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวลาวแง้วทองเอนทำเอง ใส่เอง  เพื่อกันแดด กันฝน

ยามไปทำงาน ทำ นา ทำไร่ บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟ้อนงอบ เป็นต้น