พิธีรื้อเมรุ หลังเก่า
28 มิถุนายน 2561

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชาวบ้าน บ้านดงยาง ต.ทองเอน
ได้ เข้าร่วมทำพิธีรื้อเมรุเก่าของวัดดงยาง ต.ทองเอนอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

/data/content/406/cms/kmouvwy13567.jpg


ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์เจ้า อาวาสวัดต่างๆ ภายในตำบล
มาสวด มนต์บอกกล่าวเจ้าที่ ของวัดดงยาง ได้รับรู้ว่า จะมีการทุบ
เมรุหลังเดิม แล้ว กลับไปใช้เมรุหลังใหม่ ที่สร้างเสร็จ เรียบร้อย

/data/content/406/cms/abfhjprsyz68.jpg