"อ.บ.ต.จัดปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ"
28 มิถุนายน 2561

"อ.บ.ต.จัดปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ"

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน นำ
โดย นายพรเทพ ทับทิมทอง ได้จัด ทำโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

โดยจะทำการปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า ๓๐๐ ต้น บริเวณ ข้างทางสาธารณะ
วัดคลองโพธิ์ศรี ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ภายในกิจกรรม มีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
ได้มาร่วมทำ การปลูกต้นไม้จนเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณภาพ / ณัฐวร/data/content/405/cms/aefjlnrvx359.jpg