"ช่วยกันทำมาหากิน"
28 มิถุนายน 2561

"ช่วยกันทำมาหากิน"

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานเกษตร อำเภออินทร์บุรี
ได้ จัดโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร

เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บริเวณศาลาหมู่บ้านไผ่ดำ
หมู่ ๔ ต.ทองเอนอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โดยโครงการนี้ ได้จัดที่ชุมชน ตำบลทองเอน เป็นรุ่นที่ ๒
ซึ่งมีวิทยากร มาให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากเกษตร
อาทิ กล้วยมาทำเป็นกล้วยทอดเป็นต้น

ภาพ/ kane hongkrai


/data/content/404/cms/acekloqtvw15.jpg