บรรยากาศทองเอน ค่ำนี้ ๐๖/๐๖/๖๑
11 มิถุนายน 2561

บรรยากาศทองเอน ค่ำนี้ ๐๖/๐๖/๖๑
หมู่เมฆตั้งเค้าเหนือ ท้องฟ้าบ้านทองเอน โดยลอยลม
มาจากทางเหนือ ซึ่งงในเวลาต่อมา ประมาณ เวลา ๑๘.๑๗ น.

จึงมีฝนตกลงมาเม็ดหนา อย่างแรงจนชุ่มชื่น ทั่วพื้นภิพบ
ประเทศทองเอน


/data/content/393/cms/bcdhilpqsy39.jpg