หนุ่มอาสาฯ ขอก้าวทำดีเพื่อเด็กๆ
10 พฤศจิกายน 2560

/data/content/356/cms/ghjkoqruwx17.jpg

คณะจิตศรัทธาในพลังความดี โดยอาสา มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ได้จัดโครงการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ในชื่อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อหลวง ครัั้งที่ ๑" ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุข
แก่โรงเรียนของหนูๆ ชาวดอย ณ วัด บางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งในภารกิจชีวิตครั้งนี้
ทางชาวคณะ ยังขาดอุปกรณ์ จำนวนมากที่จะนำมาร่วมกัน ปัดกวาด เช็ดถู ทาสี พื้นผนังกำแพง
เป็นต้น

ดังนั้นเจ้าหน้าที่อาสาฯ จึงได้ทำการ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคจตุปัจจัย โดยตรงจากทุกท่าน
ซึ่งบัญชีที่ได้เปิดนั้นคือ ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 033-8-09306-3 ชื่อบัญชี โครงการ ทำดีเพื่อพ่อหลวง
จิตอาสา โดย พระสุรพล จงใจรักษ์ ยอดบริจาคทุกบาทสตางค์จะนำมาซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ มาใช้
ในการทำ ความสะอาดโรงเรียนและเป็นอาหาร ขนมแก่เด็กๆ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

และขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรม ทาสี และทำความสะอาด ภายในโรงเรียน
ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน นี้ บริหารอาสาเริ่มก้าว โดย ป่อเต็กตึ๊ง จุดทองเอน
ติดต่อสอบถาม 061-4349040 พลโค้ก คลาสสิก