แสงสีสัน ค่ำคืนวัดไผ่ดำ
13 ตุลาคม 2560

/data/content/316/cms/fhijrtvwyz37.jpg

"แสงสีสัน งดงาม ยามราตรี" คืนวันที่ ๑๐ เดือน ๑๐ ปี ๒๕๖๐
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (ไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี ช่วงกลางคืน ก่อนวันเสด็จฯ อีก ๒ วัน

เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี