ตำนานไกรสรณ์ราชสีห์
5 กรกฎาคม 2560

 

/data/content/133/cms/abcfiopqrtz2.jpg

      ไกรสรราชสีห์เป็นตำนานคติความเชื่อในศาสนาพราหม์ได้กล่าวถึงการเกิดของพระอาทิตย์ ไว้ว่าพระอาทิตย์
เกิดจากพระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทย์ให้ราชสีห์ ๖ ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานผู้ยิ่งใหญ่ และ ๑ ใน ๖ ตัวนั้น คือ
ไกรสรราชสีห์ ซึ่งเป็นจ่าฝูง

      และนอกจากนี้ไกรสรราชสีห์ยังสอดคล้องกับชื่อ “พระเจ้าไกรสรราช” ผู้ทรงสร้างเมืองสิงห์บุรีอีกด้วย โดยเมื่อวัน
ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๒๙ น. ที่ผ่านมา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
กว้างด้านละ ๓.๕๕ เมตร สูง ๕.๓๗ เมตร บริเวณสี่แยกศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

       เพื่อประดิษฐานไกรสรราชสีห์ ซึ่งจะหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ขนาดยาว ๒.๘๐ เมตร สูง ๓.๕๘ เมตร
ตั้งอยู่บนรอบบริเวณเกาะกลางถนนจะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ประกอบ ต้นฤาษีผสม, ต้นชาดัด, ต้นหูปลาช่อน,
ต้นเทียนหยด, ต้นเข็ม และต้นเฟื่องฟ้า