ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
5 กรกฎาคม 2560

   ชาวจังหวัดสิงห์บุรี น้อยคนนักที่จะทราบว่า “มะกล่ำต้น” คือต้นไม้
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
แม้กระทั่งแอดมินเอง ก็เพิ่งทราบเช่นกัน  หากมี
การตั้งคำถามว่า ต้นไม้ชนิดใด เหมาะสมที่
จะเป็นต้นไม้ประจำ
จังหวัดมีการคัดเลือกอย่างไร

      จากการค้นคว้าหาข้อมูล ได้ข้อสรุปที่สามารถตอบคำถามนี้บางส่วน
    “ต้นไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด
และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
(พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙”

     สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานต้นไม้ประจำจังหวัดคือ “มะกล่ำต้น” 
ซึ่งเป็น
ไม้ยืนต้นที่สูงได้กว่า ๒๐ เมตรและมีอายุยืนยาว และมีสรรพคุณเป็นยา
สมุนไพรรักษา
ได้หลายโรค

     “มะกล่ำต้น” มีเม็ดสีแดงสดใสสวยงาม คล้ายเครื่องประดับซึ่งในนิทาน
วรรณคดี
เรื่อง “สโนน้อยเรือนงาม” ได้มีบทกลอนกล่าวถึง เม็ดมะกล่ำ ดังนี้

   “แหวนมะกั่วที่หัวเม็ดมะกล่ำ…..ทั้งแดงดำสุกดีสีสัณฐาน
    กระบุงใหญ่ที่ใส่สาแหรกคาน……ให้ถูบาลจัดหามาให้ที”

    โดยผู้แต่งได้กลาวว่า เม็ดมะกล่ำนั้น มีความสวยงามมากคล้ายคลึง
กับเพชรพลอย
ทำให้ “นางกุลา” (ตัวโกงในเรื่อง)เกิดกิเลส โลภมาก เพราะ
เข้าใจว่า มันมีคุณค่ามหาศาล
จึงยอมแลกทุกอย่างที่มี กับ เม็ดมะกล่ำ
ในกระบุงที่คานสาแหรกมา

     สำหรับ”มะกล่ำต้น” ที่ว่ากันว่าอายุยืนและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี
ได้แก่ “มะกล่ำต้น” ที่วัดโคปูน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี ซึ่งมีความสูงกว่า ๒๕ 
เมตร
และอายุร่วม ๑๐๐ ปี

/data/content/127/cms/aglnrstuz378.jpg

     

ชาวจังหวัดสิงห์บุรี น้อยคนนักที่จะทราบว่า “มะกล่ำต้น” คือต้นไม้ประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี แม้กระทั่งแอดมินเอง ก็เพิ่งทราบเช่นกัน
หากมีการตั้งคำถามว่า ต้นไม้ชนิดใด เหมาะสมที่จะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด
มีการคัดเลือกอย่างไร
จากการค้นคว้าหาข้อมูล ได้ข้อสรุปที่สามารถตอบคำถามนี้บางส่วน
“ต้นไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด
และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
(พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙”
สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานต้นไม้ประจำจังหวัดคือ “มะกล่ำต้น” ซึ่งเป็น
ไม้ยืนต้นที่สูงได้กว่า ๒๐ เมตรและมีอายุยืนยาว และมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษา
ได้หลายโรค
“มะกล่ำต้น” มีเม็ดสีแดงสดใสสวยงาม คล้ายเครื่องประดับซึ่งในนิทานวรรณคดีเรื่อง
“สโนน้อยเรือนงาม”ได้มีบทกลอนกล่าวถึง เม็ดมะกล่ำ ดังนี้
“แหวนมะกั่วที่หัวเม็ดมะกล่ำ…..ทั้งแดงดำสุกดีสีสัณฐาน
กระบุงใหญ่ที่ใส่สาแหรกคาน……ให้ถูบาลจัดหามาให้ที”
โดยผู้แต่งได้กลาวว่า เม็ดมะกล่ำนั้น มีความสวยงามมากคล้ายคลึงกับเพชรพลอย
ทำให้ “นางกุลา” (ตัวโกงในเรื่อง)เกิดกิเลส โลภมาก เพราะเข้าใจว่า มันมีคุณค่ามหาศาล
จึงยอมแลกทุกอย่างที่มี กับ เม็ดมะกล่ำในกระบุงที่คานสาแหรกมา
สำหรับ”มะกล่ำต้น” ที่ว่ากันว่าอายุยืนและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ “มะกล่ำต้น”
ที่วัดโคปูน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี ซึ่งมีความสูงกว่า ๒๕ เมตร และอายุร่วม ๑๐๐ ปี


แอดมินตัวกลม
……………………………………………….
รวบรวมข้อมูลจาก

“หนังสือไม้มงคล” “แบบเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 บทที่ 5”
“บล๊อกของคุณOxyMan”