เบอร์โทร วัด,สำนักปฎิบัติธรรม
3 สิงหาคม 2560

/data/content/197/cms/dghikpqux579.jpg

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
  อำเภอเมือง         โทร 036-520251
วัดพระปรางค์มุนี              อำเภอเมือง         โทร 036-520079
วัดเสาธงทอง                  อำเภอเมือง         โทร 036-521055
วัดกลางพรหมนคร        อำเภอเมือง          โทร 036-599041
วัดไผ่ดำ                        อำเภออินทร์บุรี      โทร 036-581801
วัดโบสถ์                        อำเภออินทร์บุรี      โทร 036-582005
วัดโพธิ์ศรี                      อำเภออินทร์บุรี       โทร 036-582326
วัดทอง                         อำเภออินทร์บุรี       โทร 087-4014988
วัดสิงห์สุทธาวาส         อำเภอค่ายบางระจัน  โทร 036-818035
วัดพระปรางค์                 อำเภอบางระจัน       โทร 036-544557
วัดโบสถ์                       อำเภอท่าช้าง          โทร 036-595188
วัดพิกุลทอง                   อำเภอท่าช้าง          โทร 036-540046
วัดกุฎีทอง                     อำเภอพรหมบุรี        โทร 036-599307
วัดอัมพวัน                     อำเภอพรหมบุรี        โทร 036-599175
วัดพรหมบุรี                    อำเภอพรหมบุรี         โทร 036-599428