หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี
3 สิงหาคม 2560

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี   - 0365077117
สำนักงนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงหืบุรี - 036507175
สถานีขนส่งจังหวัด - 036511549
สถานตำรวจภูธร อ.เมือง - 036511213
โรงพยาบาลสิงห์บุรี - 036511060,036521445-8  
โรงพยาบาลท่าช้าง  - 036595497-8
โรงพยาบาลพรหมบุรี - 036599481,036-537984
โรงพยาบาลอินทร์บุรี - 036581993-7
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน - 036597041,036535375
โรงพยาบาลบางระจัน - 036544435-6 , 036814634-6
ตำรวจทางหลวง - 036598564
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี - 036507217
สถานีตำรวจตำรวจภูธร อ.เมืองสิงห์บุรี - 036511213 
สถานีตำรวจภูธร อ.อินทร์บุรี - 036581982
สถานีตำรวจภูธร อ.พรหมบุรี - 036599191
สถานีตำรวจภูธร อ.บางระจัน - 036534718
สถานีตำรวจภูธร อ.ท่าช้าง - 036595122
สถานีตำรวจภูธร อ.ค่ายบางระจัน - 036597122
สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี - 036424515

สายด่วน Hotline 1133
อุบัติเหตุแจ้ง Accident 1669