วัด/สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
รายนามสถานที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานที่ปฎิบัติธรรม
อ่านต่อ
 • วัดสองพี่น้อง

  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดหนองสุ่ม

  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองสุ่ม ถนนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี


 • วัดราษฎร์บำรุง

  วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ บ้านบางตาเชต หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดยาง

  วัดยาง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยาง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดปากแรต

  วัดปากแรต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านปากแรต ถนนการ้อง-ปากแรต หมู่ที่ ๕ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัด


 • วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ต้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดธรรมจักรสิทธาราม

  วัดธรรมจักรสิทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดแจ้ง

  วัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านแจ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดกำแพง

  วัดกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดโพธิ์สำราญ

  วัดโพธิ์สำราญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านไผ่ขาด หมู่ที่ ๓ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บ


 • วัดระนาม

  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ บ้านระนาม หมู่ที่ ๖ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดเกาะแก้ว

  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี