วัด/สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
รายนามสถานที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานที่ปฎิบัติธรรม
อ่านต่อ
 • วัดเสมาทอง

  วัดเสมาทอง บ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดโบสถ์

  วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดวิหารขาว

  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดบ้านกลับ

  วัดบ้านกลับ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านกลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดบางปูน

  วัดบางปูน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดน้ำผึ้ง

  วัดน้ำผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดนาคนันทาราม

  วัดนาคนันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙/๑ บ้านบางจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี


 • วัดหัวป่า

  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๑ บ้านจวนเก่า (บ้านหัวป่า) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี


 • วัดโบสถ์

  วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดเทพมงคล

  วัดเทพมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดราหุล

  วัดราหุล ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดประสาท

  วัดประสาท ตั้งอยู่ที่บ้านพระงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี