วัด/สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
รายนามสถานที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานที่ปฎิบัติธรรม
อ่านต่อ
 • วัดช่องลม

  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์่ชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดห้วยเจริญสุข

  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านพักทัน หมู่ที่ ๒ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดดงบ้านกร่าง

  ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งกลับใหญ่ หมู่ที ๗ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดกิ่งประดิษฐ์

  ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านทุ่งกลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดหนองชะโด

  วัดหนองชะโด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดหนองโขลง

  วัดหนองโขลง ตั้งอยู่บ้านจ่า หมู่ที่ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดโพธิ์หอมสุทธาราม

  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดโพธิ์สุทธาลัย

  ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดดอนกะเชา

  วัดดอนกะเชา บ้านเชิงกลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดศรีสำราญ

  ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดพงษ์สุวรรณาราราม

  วัดพงษ์สุวรรณาราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดปราสาท

  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี