วัดแหลมคาง
26 มิถุนายน 2562

/data/content/559/cms/behimstyz457.jpg


วัดแหลมคาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๒๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดลำน้ำแม่ลา
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดลำแม่น้ำลา
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๔๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีมณฑปหลวงพ่อช้าง

วัดแหลมคาง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ตั้งอยู่ริมน้ำแม่ลา บริเวณที่เป็นมุมโค้กหักศอก
โดยที่ตั้งวัดเป็นแหลมยื่นออกไป จึงตั้งชื่อวัดตามสภาพที่ตั้งวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประยูร ตปสีโล