วัดห้วยเจริญสุข
26 มิถุนายน 2562

/data/content/554/cms/bdghjlmpry34.jpg


วัดห้วยเจริญสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านพักทัน หมู่ที่ ๒ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๒๑,๑๗๔๒๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองหมูสี
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดลำบึง
ทิศตะวันตก จดทางสาธาณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๗.๑๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓

วัดห้วยเจริญสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เล่ากันว่า เดิมมี หลวงพ่อด้วย ธุดงค์มาถึงวัดห้วย
และเห็นสภาพเนินดิน และซากวัตถุเป็นหลักฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดห้วยเจริญสุข ตั้งอยู่บนที่ดอนริมลำห้วย มีความอุดมสมบูรณ์
และเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงเติมคำว่า "เจริญสุข" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๕

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอนุกูลกัลป์ยาณกิจ วชิราโณ