วัดหนองชะโด
26 มิถุนายน 2562

/data/content/551/cms/befimpuxy468.jpg


วัดหนองชะโด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๐๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินนางบุญธรรม ด่านคุ้ม
ทิศใต้ จดที่ดินนางเฉลี่ยว กลิ่นโต
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายประสิทธิ์ เพ่นโพน
ทิศตะวันตก จดที่ดินนางม่วย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย

วัดหนองชะโด ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ เดิมเป็นวัดร้าง
พื้นที่บริเวณรอบวัดเป็นหนองน้ำ มีศาสนาสถานโบราณวิหารใหญ่ ซึ่งถูกข้าศึกทำลาย
คงจะเกี่ยวเนื่องกับศึกบางระจัน เพราะวัดนี้ ตั้งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ๓ กิโลเมตร

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ มีพระภิกษุผู้ถือธุงดงค์วัตร ชื่อ พระสมโภชน์ มาอาศัยอยู่เพื่อปฎิบัติธรรม
ประชาชนเกิดศรัทธา ชาวบ้านจึงร่วมกัน บริจาคจตุปัจจัย เพื่อฟื้นฟูบรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานโบราณ
แห่งนี้ และได้ขุดบริเวณวิหารเดิมเพื่อสร้างวิหารใหม่ จึงได้พบพระพุทธรูป เศียรขาด ชาวบ้าน
จึงนำเศียรพระไปหล่อเป็นพระใหม่

วัดหนองชะโดได้รับการอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓
เนื่องจากวัดอยู่ในบริเวณที่เป็นหนองน้ำ และสันนิษฐานว่า น่าจะมีปลาชะโดจำนวนมาก
จึงเรียก หนองน้ำนี้ ว่า หนองชะโด

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรโกศล (รักษาการ)