วัดสองพี่น้อง
18 มิถุนายน 2562

/data/content/543/cms/abhjnrst2367.jpg

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุร จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๐๓ งาน ๕๐ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดสถานีอนามัยโพธิ์ชัย
ทิศใต้ จดที่ดินของนายสมบูรณ์ ภู่แสง
ทิศตะวันออก จดถนนสิงห์บุรี - โพธิ์ชัย
ทิศตะวันออก จดลำโพธิ์ชัย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง
วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ เจดีย์เก่า แหวนเมตตามหานิยม หลวงพ่อหิน รูปปั้นช้าง วัดสองพี่น้อง
ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๓
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ ยาว ๖๔ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์ละออ