วัดกระทุ่มปี่
23 พฤษภาคม 2562


/data/content/509/cms/cdikosvx1689.jpg


วัดกระทุ่มปี่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ บ้านกระทุ่มปี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนชลประทาน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนชลประทาน
ทิศตะวันตก จดคลองโพธิ์ชัย มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๑๖๑ ไร่ ๑ งาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย

วัดกระทุ่มปี่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นของนายน้อยและนางจุ้ย ได้ถวายให้สร้างวัด
โดยมีกำนันโพธิ์ชัย และชาวบ้านพร้อมใจกันตั้งวัดขึ้น บริเวณวัดมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้าน เล่าว่า
วันดีคืนดีจะได้ยินเสียงคล้ายปี่ ชาวบ้านจึงถือเอาเป็นนิมิตนั้นเป็นชื่อวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูโพธิชยาภิรักษ์