วัดตะโกรวม
6 ธันวาคม 2561

/data/content/496/cms/bcdhlpqtz236.jpg


วัดตะโกรวม ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑บ้านคอทราย หมู่ที่ ๔ ตำบล คอทราย
อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดคันคูส่งน้ำ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดตะโกรวม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานาน แต่ได้กลาย
สภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ได้มีนายกลอง นุชอยู่ ชักชวนชาวบ้านร่วมใจ กันจัดสร้าง
เสนาสนะขึ้นมาใหม่

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระนพพร กลฺยาโณ ( รักษาการ)