วัดโสภา
3 ธันวาคม 2561

/data/content/492/cms/bcdgikostw16.jpg

วัดโสภา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ บ้านกุฎีทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้านไร่
ทิศใต้ จดหมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านละเมาะยม
ทิศตะวันออก จดชุมชนหมู่บ้านกระดี่ดง
ทิศตะวันตก จดชุมชนหมู่บ้านกระทุ่มลาย

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๗ แปลง เนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๙ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕,๘๗๒,๑๑๒ ๙๓๑,๙๒๔ น.ส.๓ เลขที่ ๓๕๒

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๕๕ เมตร ยาว ๒๑.๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๓ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๘ เมตร เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางหลวงพ่อซื้ม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย, ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

ปูชนียวัตถุอื่นๆ รอยพระพุทธบาทจำลอง,รูปปั้นพระพุทธชินราช ปางมารวิชัย รูปหล่อเหมือนพระครูเหมือน
พระครูสีลคุณากร และพระแม่ธรณี , รูปปั้นพระธรรมจักร

วัดโสภา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ เดิมวัดโสภานั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ประมาณ ๔ ปี ต่อมาชาวบ้าน
จึงช่วยกันย้าย จากที่เดิม เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงย้ายมาที่ปัจจุบัน ได้ทำการสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๙
โดยมีนายหมอก บ่ายเที่ยง,นายปลั่ง บุตรน้ำเพชร เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ส่วนที่มาของชื่อวัดนี้ คือ เดิม
ทีเดียวเมื่อมาช่วยกันลงแขก เกี่ยวข้าว มักจะร้องเพลงเสภาโต้ตอบกัน จึงเรื่อง"วัดเสภา"
ชาวบ้านคิดว่า วัดเสภา คงไม่เหมาะสม จึงเปลียน เป็น "วัดโสภา"

ในปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมยศ สุภาวาโร