วัดวิหารขาว
28 พฤศจิกายน 2561

/data/content/486/cms/cdghpqv12367.jpg

วัดวิหารขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๗ไร่ ๐๑ งาน ๓๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๗๘ และ ๙๘๑๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนหมู่บ้าน ซอย ๗ หมู่ที ๕
ทิศใต้ จดโรงเรียนวิหารขาว
ทิศตะวันออก จดถนนทางหลวง
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำน้อย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๔.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยสูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐.๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๓ เมตร

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระสังกัจจายน์ สร้างปี พ.ศ.๒๕๓๙ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย
พระสีวลี ทำจากโลหะ

วัดวิหารขาว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ ตำนานเล่าแต่เพียงว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า
ครั้งที่ ๒ ชาวบ้านได้หนีสงครามมาพบวัด ซากวัดที่พม่าเผาเอาทองจากพระพุทธรูปไป สถานที่ตั้งวัดเป็นทำเล
ติดแม่น้ำน้อย ด้านหลังเป็นป่าและทุ่งนา ชาวบ้านจึงร่วมกันบูรณะและตั้งหลักปักฐานตั้งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
ตั้งชื่อว่า "บ้านน้ำขาว" เพราะเวลาน้ำหลาก น้ำจะท่วมทุ่งนามองดูแล้วขาวไปหมด ต่อมามีลมพัดแรง ทำให้วหาร
และสิ่งก่อสร้างภายในวัดเสียหายหมด ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะวัดขึ้นใหม่ เปลี่ยนเป็นวัด ช่องลม

ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๒๕ มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ และได้มีการบูรณะวิหารขึ้นใหม่ เนื่องจาก
ในฤดูน้ำหลากหากมองไกลๆ จะพบว่าเหมือนวิหารสีขาวลอยน้ำได้จึงเป็นสาเหตุให้เรียกชื่อวัดว่า "วัดวิหารขาว"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนวัดวิหารขาว อนุบาล ๑ - ป.๖ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลวิหารขาว
หน่วยสังคมสังเคราะห์พุทธมามะกะ หน่วยอบรมประชาชนดีเด่น พ.ศ.๒๕๔๕

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระปลัดวิโรจน์ ธมฺมวโร