วัดบ้านกลับ
28 พฤศจิกายน 2561


/data/content/485/cms/hlmors234567.jpg


วัดบ้านกลับ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านกลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ๓ งาน ๙๒ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางหลวงและที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดถนนหลวง
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีรูปปั้นหลวงปู่ดอก พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยา ปางมารวิชัย ปางสมาธิ และปางรึง

วัดบ้านกลับ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ เดิมเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีนามตามชื่อบ้าน
ซึ่งหมู่บ้านนี้ นับว่าเกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์อยู่บ้าง คือ นายดอก วีรบุรุษไทย ในศึกค่ายบางระจัน
เป็นคนชาวบ้านกลับและเป็นนายบ้าน ต่อมาวัดนี้คงจะได้รับผลกระทบเมื่อคราวข้าศึกพม่ารุกราน
เช่นเดียวกับวัดอื่นในละแวกนี้ จึงทำให้วัดทรุดโทรม กลาย สภาพเป็นวัดร้างไปบ้างในช่วงระยะหนึ่ง
ซึ่งยังมีวิหารและซากฐานเจดีย์เก่าปรากฏอยู่ให้เห็นเป็นหลักฐาน ต่อมาชาวบ้าน ได้ช่วยกันบูรณ
ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเป็นวัด มีพระสงฆ์อีกครั้ง นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอุปถัมภ์ ปภสฺสโร