วัดบางปูน
28 พฤศจิกายน 2561

/data/content/484/cms/denqstwyz345.jpg

วัดบางปูน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชนและทางสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖

วัดบางปูน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยา ชื่อ วัดทะยาน และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางปูน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓
เนื่อง จากมีเรือบรรทุกปูนตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเมื่อได้ผ่าน วัดทะยาน เรือได้ล่มลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขณะที่เรือของพระองค์เจ้าคำรบ
พระบิดาเดินทางผ่านมา ทางวัดบางปูน และได้ทำคลอดขณะเดินทางผ่านหน้าวัดบางปูน จึงเป็นวัดที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มาทำบุญบ่อยครั้ง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญเรือง มหาปุญฺโญ