วัดสะเดา
16 พฤศจิกายน 2561


/data/content/446/cms/egjkuvxy1238.jpg

วัดสะเดา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ทื่ ๑ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ส.ค.๑
เลขที่ ๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดลำแม่น้ำลา
ทิศตะวันตก จดที่ดินนางจำรูญ

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดสะเดา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในสมัยก่อน ชาวบ้านไม่มีวัดจะบำเพ็ญกุศล ชาวบ้านต่างก็พากันไป
บำเพ็ญกุศลในท้องถิ่นเดิมของตน เป็นเช่นนี้มาเป็นเวลานาน จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจะสร้างวัดไว้
บำเพ็ญกุศลในบริเวณนี้ ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่ง เดินธุดงค์มาจาก ที่อื่นมาถึงป่าสะเดา ริมฝั่งลำแม่ลา
ทางทิศตะวันตก

ได้ปักกลดพักแรมที่นั่น ประชาชนทราบข่าวต่างก็ดีใจมากด้วยใจศรัทธาและ นานๆ จะพบพระสักครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านได้ปรึกษาหารือกับพระธุดงค์รูปนั้นถึงการสร้างวัด ซึ่งท่านก็ยินดีสนับสนุนจึงได้ตกลงสร้างเป็น วัดขึ้น
โดยระยะแรกสร้างเป็นกุฏิเล็กๆ ๑ หลังก่อน เพื่อให้พระอยู่อาศัย และสร้างเป็นศาลาเล็กๆ ไว้ประกอบการกุศล
พร้อมกับอาราธนาพระธุดงค์รูปนั้นอยู่่จำพรรษาที่นั่น ชาวบ้านเรียกพระธุดงค์รูปนั้นว่า "หลวงพ่อนิล"

วัดที่สร้างขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า "วัดแม่ลา" เพราะตั้งอยู่ฝั่งลำแม่ลา หลวงพ่อนิล เป็นพระที่ประชาชนให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านได้ร่วมมือกับชาวบ้านจัดการ ก่อสร้างวัดนี้ให้เจริญสืบมาจนทุกวันนี้
ต่อมาวัดแม่ลาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสะเดา"

มีเรื่องเล่าว่า มีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง (เข้าใจว่าเป็น พระครูสิงห์ราชมุนี วัดระนาม) ได้ตรวจการคณะสงฆ์
มาถึงวัดนี้ และเห็นสภาพวัดมีต้นสะเดาใหญ่(วัดโดยรอบ ๘ เมตร สูงประมาณ ๑ เส้น) และต้นเล็กอีกเป็น
จำนวนมาก ขึ้นอยู่ในบริเวณวัด จึงได้ปรารภกับเจ้าอาวาสในสมัยนั้น (หลวงพ่อฟุ้ง) ว่าควรจะถือเอาต้นสะเดา
นี้เป็นสัญลักษณ์ ของวัดและขนานนามวัดนี้ว่า "วัดสะเดา" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูวรธรรมโสภณ