วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
16 พฤศจิกายน 2561

/data/content/445/cms/cgjmnsuwy167.jpg


วัดสะอาดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสลอด หมู่ที่ ๙ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา

วัดสะอาดราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๓ โดยมีนายเติม จันทะโน เป็นผู้ดำเนิน
การขออนุญาตสร้างวัด และขออนุญาตตั้งวัด เนื่องจากที่ดินสร้างวัดเป็นของ นางละม้าย จารุโณประถัมภ์
ได้รับมาจากนางม้วน มีสะอาด ผู้เป็นบิดา จึงมีคำว่า"สะอาด" อยู่ในนามวัดนี้ด้วย ชาวบ้านส่วนมากเรียกว่า
"วัดห้วยสลอด" ตามชื่อบ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ การบริหารปกครอง
มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูภัทรธรรมโกศล