วัดกลางชูศรีเจริญ
1 มกราคม 2561

/data/content/373/cms/acdjlpqsw479.jpg

วัดกลางชูศรีเจริญสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านริ้วกรด หมู่ที่ ๗ ตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี